H&H Can supply  different kind of main engine governor such Woodward UG8, UG10,UG 15, UG 40, , PGA,PGPL,EGB, SG, PSG, Diesel Kiki RHD, Zexel, Yammer NZ series, Regulateurs-Europa etc.

UG 8, UG 8L, UG 10, UG 10D,UG 15, PGPL, PGAV, EGB, PG58, PGA12, UG40, PSG, EGB 10C, EUROPA 11024G, EUROPA 1800, EUROPA 11022G, EUROPA11024G, YANMAR NZ61, EUROPA 1500, EUROPA 11023G

+880 1816127918